Akredytacja ACC Portfolio

Najczęściej pytacie mnie o akredytacje ścieżkami portfolio. Dlatego też przygotowałam kolejny wpis w tym temacie. Tym razem na tapecie akredytacja ACC portfolio. W poniższym wpisie znajdziesz odpowiedzi na pytania:
Akredytacja ACC Portfolio, wytyczne czyli co potrzeba?
Ukończyłam/ ukończyłem szkolenie nieakredytowane przez ICF, jak je udokumentować?
Czy szkolenia coachingowe, które prowadzę liczą się do godzin z Klientami?
Na co zwrócić uwagę przy dokumentowaniu godzin z Klientami?
Jak wygląda formatka Klientów dla ICF.
Dokumentacja godzin z Klientami a RODO.
Ile godzin z Klientami może być bezpłatnych?
Egzamin CKA, co to?
Kto może być moim mentorem i jakich dokumentów od niego potrzebuję?
Nagranie i transkrypt, co wziąć pod uwagę?
Ile kosztuje członkostwo ICF?
Czy muszę mieć akredytację, żeby zostać członkiem ICF?

Akredytacja ACC Portfolio, wytyczne czyli co potrzeba?

 • 60h szkolenia dla Coachów, jeśli masz jakieś szkolenia akredytowane przez ICF (ACTP, ACSTH, CCE) to wówczas do aplikacji załączasz tylko certyfikat ze szkolenia, w przypadku szkoleń nieakredytowanych potrzebna jest pełna dokumentacja czyli certyfikat, daty w których odbywało się szkolenie, informacje kto je prowadził, szczegółowy program szkolenia wraz z odniesieniem do kompetencji ICF, materiały szkoleniowe, wystarczy skan przykładowych 10 stron lub jakaś prezentacja)
 • 100h praktyki coachingowej z minimum 8 Klientami. Na etapie akredytacji oświadczasz, że posiadasz takowe doświadczenie, do aplikacji nie załącza się tego zestawienia. ICF jednak zastrzega sobie prawo, że mogą poprosić cię o takową informację, jeśli będzie coś dla nich niejasne. Z tych 100 godzin 70 musi być godzinami płatnymi, przy czym pamiętaj, że barter to również godzina płatna, 30h może być bezpłatnych. Przynajmniej 25 h powinno być z ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem aplikacji.
 • 10h mentorcoachingu – z tych 10h minimum 3h muszą mieć formę sesji indywidualnych, 7h może mieć formę mentoringu grupowego. Mentorcoaching musi odbywać się na przestrzeni minimum 3 miesięcy. Mentorem dla osób na poziomie ACC mogą być Coachowie posiadający akredytację MCC, PCC lub ACC pod warunkiem , że przeszły już przynajmniej jeden proces odnowienia akredytacji
 • nagranie sesji coachingowej wraz z transkryptem do oceny. Sesja powinna mieć 20-60 min. Zarówno sesja jaki transkrypt mogą być w języku polskim.
 • ostatnia rzecz to zdanie egzaminu CKA – jest to test wyboru on-line, na którego wypełnienie masz 3h. Podstawą testu są kompetencje i kodeks etyczny ICF. Test zdaje się dopiero w momencie gdy wszystkie powyższe kroki są już zaliczone, link zostaje wygenerowany i ważny przez 3 miesiące. Masz jedną możliwość zalogowania się na link. Upewnij się, że masz dobre łącze internetowe, żeby nie wywaliło cię w trakcie egzaminu.
 • Ile kosztuje akredytacja ACC portfolio? Koszt akredytacji to 400-600$ w zależności od tego czy jesteś członkiem ICF czy nie. Członkowie płacą 400$ , pozostali 600$.

Ukończyłam/ ukończyłem szkolenie nieakredytowane przez ICF, jak je udokumentować?

ICF w przypadku szkoleń nieakredytowanych wymaga pełnej dokumentacji, po to by móc zweryfikować czy dane szkolenie zgodne jest ze standardami, kompetencjami i kodeksem etycznym ICF. 

Dokumenty, które należy przedstawić przed ICF odnośnie takiego szkolenia to:

 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • daty w których odbywało się szkolenie, 
 • informacje kto je prowadził, 
 • Szczegółowy najlepiej godzinowy program szkolenia wraz z odniesieniem do kompetencji ICF, 
 • materiały szkoleniowe- wystarczy skan przykładowych 10 stron lub jakaś prezentacja)

Czy szkolenia coachingowe , które prowadzę liczą się do godzin z Klientami?

Nie. Do godzin z Klientami możesz liczyć tylko sesje coachingu indywidualnego, grupowego lub zespołowego. Nie mogą być to warsztaty czy szkolenia coachingowe.

Jak wygląda formatka Klientów dla ICF i na co zwrócić uwagę przy dokumentowaniu godzin z Klientami?

Formatka Klientów ICF obejmuje takie dane jak imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy, datę rozpoczęcia i zakończenia procesu coachingowego a także informację ile w tym czasie odbyło się godzin płatnych czy bezpłatnych. Ważne by posiadać pisemną zgodę Klienta na udostępnienie jego danych osobowych przed ICF, gdyby zażyczyli sobie zweryfikować Twoje doświadczenie. Takowa zgoda może być w postaci mailowej.
Tutaj przykładowa formatka Klientów do pobrania.

Dokumentacja godzin z Klientami a RODO.

Najwięcej pytań i wątpliwości budzi kwestia zestawienia Klientów dokonywana przed wprowadzonymi przepisami RODO, co wówczas? Weryfikując to z ICF otrzymałam informację, że każde dane Klienta zawarte w zestawieniu powinny znaleźć się tam po uprzedniej jego pisemnej zgodzie, jeśli takowej nie posiadasz to niestety powinieneś usunąć go z zestawienia (jeśli był to pracownik firmy, to można to trochę ominąć podając ogólnego maila do firmy). Co w przypadku Klientów, których dane kontaktowe są już nieaktualne? Nic – twoim zadaniem nie jest weryfikowanie aktualności danych, mają być one aktualne na dany moment uzyskania zgody i prowadzenia procesu, ICF przyjmuje, że jakiś procent kontaktów traci na aktualności. 

Ile godzin z Klientami może być bezpłatnych?

Jeśli chodzi o akredytację ACC to w ramach tych 100h praktyki, 30h może być bezplatnych. Pamiętaj , że każdy barter , czyli wymiana np . Coaching za książkę, liczony jest jako godzina płatna. 

Od kiedy mogę liczyć godziny z Klientami?

Składając aplikację podajesz daty odbytych szkoleń. Godziny z Klientami możesz liczyć od momentu rozpoczęcia pierwszego wskazanego przez siebie szkolenia.

Egzamin CKA (Coach Knowledge Assessment) co to?

CKA to test wyboru on-line, na wypełnienie którego masz 3h. 

Podstawą testu są kompetencje i kodeks etyczny ICF. Link zostaje wygenerowany i wysłany na maila po uprzednim zweryfikowaniu całej dokumentacji i ocenieniu sesji, ważny jest przez 60 dni. Egzmin odbywa się poprzez Platformę Person Vue. Szczegółowy opis egzaminu znajdziesz w osobnym wpisie.

Przykładowe pytania z egzaminu CKA do akredytacji ICF znajdziesz w osobnym wpisie.

Kto może być moim mentorem i jakich dokumentów od niego potrzebuję?

Na poziomie ACC mentorem może być każdy Coach posiadający akredytację MCC, PCC lub ACC (przy czym Coach z poziomu ACC musi mieć za sobą przynajmniej jeden proces odnowienia akredytacji)

Akredytacja ACC portfolio wymaga podania w aplikacji takich danych mentora jak imię i nazwisko, poziom akredytacji, adres mailowy, data rozpoczęcia i zakończenia mentoringu. W momencie wpisania tych danych do aplikacji mentor automatycznie otrzymuje na maila wiadomość z prośbą o weryfikację i potwierdzenie czy takowy mentoring miał miejsce. Osobiście gdy prowadzę sesje mentoringowe to wystawiam mentee dokument potwierdzający z wszystkimi powyższymi informacjami.

Nagranie i transkrypt, co wziąć pod uwagę?  

Nagranie sesji może trwać od 20 – 60 min. Ma to być nagranie ciągłe, nie może być łatane czy łączone z kilku kawałków. 
Na początku nagrania powinna znajdować się zgoda Klienta na nagrywanie i udostępnienie osobom trzecim do odsłuchu. 
Format pliku to najlepiej MP3, WMA, MP4, jeśli masz je w innym formacie wystarczy je przed załadowaniem do aplikacji przeconvertować, osobiście convertuje zawsze do MP3 bo mam wówczas pewność, że każdy go otworzy.
Plik nie może przekraczać 95MB. Im mniejszy tym szybszy proces załadowania na portal. 
Plik trzeba załadować do aplikacji, nie ma możliwości udostępnienia go poprzez link na dysku. 
Plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Coacha, np. AnnaLeweckaOlech.mp3

Transkrypt musi być wykonany w języku w którym jest nagranie, w przypadku sesji w języku polskim na poziomie ACC wystarczy transkrypt w języku polskim. Na poziomie MCC konieczny jest transkypt również w języku angielskim.
Transkrypt to nic innego jak dosłowny zapis słowny sesji w formacie word. 
W transkrypcji musi być wiadomo, kto mówi. Dobrze np. na górze transkryptu dać legendę C-Coach Anna , K-Klient Agnieszka lub dowolną inną pozwalającą na identyfikację mówiącego.
Każda wypowiedź Coacha i Klienta powinna zaczynać się od nowej linijki, a przy każdej zmianie mówiącego musi być odnotowana czasówka. Czyli np.

00:00:04 C: Cześć Agnieszka. Witam cię serdecznie.
00:00:06 K: Cześć, Aniu.
00:00:08 C: Chcę Ci podziękować…

Transkrypt musi być w formacie word, format pdf nie jest dopuszczany przez ICF.

Ile kosztuje członkostwo ICF?

W 2022 roku ICF wprowadził zmianę w opłacie członkowskiej. Kiedyś opłata za ICF Membership miała formę ruchomą i w zależności od miesiąca przystąpienia do organizacji jej wartość zmieniała się. Obecnie niezależnie od miesiąca w którym przystępuje się do organizcji i staje członkiem ICF opłata jest stała. Członkostwo ważne jest każdorazowo przez 12 miesięcy od momentu przystąpienia.

Opłata członkowska ICF (Membership) wynosi 245$.

Czy mogę być członkiem ICF nie mając akredytacji?

Tak, żeby zostać członkiem ICF nie musisz posiadać akredytacji.

About the Author

Anna

1 Comment

 1. Aniu dziękuję CI bardzo za tak szczegółowy opis podejścia do egzaminu ICF!!! <3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *