Akredytacja-PCC

Akredytacja PCC Portfolio

W poniższym wpisie znajdziesz informacje na temat akredytacji PCC ścieżką portfolio.

Uzyskasz odpowiedzi na pytania:
Akredytacja PCC Portfolio, co potrzeba?
Przeszłam/ przeszedłem szkolenie nieakredytowane przez ICF, jak je udokumentować?
Prowadzę szkolenia coachingowe czy mogę liczyć je do godzin z Klientami?
Na co zwrócić uwagę dokumentując godziny z Klientami?
Jak wygląda formatka Klientów dla ICF.
Zestawienie Klientów a RODO.
Ile godzin z Klientami mogę mieć bezpłatnych?
Jak wygląda egzamin CKA?
Przykładowe pytania z egzaminu CKA do akredytacji ICF.
Jakie informacje i dokumenty potrzebuje od mentora?
Na co zwrócić uwagę przy nagraniu i transkrypcji?
Użyteczne kontakty do osób robiących transkrypt i tłumaczenie.

CO POTRZEBA DO AKREDYTACJI PCC?

  • 125h szkolenia dla Coachów , jeśli masz jakieś szkolenia akredytowane przez ICF (ACTP, ACSTH, CCE) to wówczas do aplikacji załączasz tylko certyfikat ze szkolenia, w przypadku szkoleń nieakredytowanych potrzebna jest pełna dokumentacja czyli certyfikat, daty w których odbywało się szkolenie, informacje kto je prowadził, program szkolenia wraz z odniesieniem do kompetencji ICF, materiały szkoleniowe- wystarczy skan przykładowych 10 stron lub jakaś prezentacja)
  • 500h praktyki coachingowej z minimum 25 Klientami. Na etapie akredytacji oświadczasz, że posiadasz takowe doświadczenie, do aplikacji nie załącza się tego zestawienia. ICF jednak zastrzega sobie prawo, że mogą poprosić cię o takową informację, jeśli będzie coś dla nich niejasne. Z tych 500 godzin 440 musi być godzinami płatnymi, przy czym pamiętaj, że barter to również godzina płatna, 60h może być bezpłatnych.
  • 10h mentorcoachingu – z tych 10h minimum 3h muszą mieć formę sesji indywidualnych, 7h może mieć formę mentoringu grupowego. Mentorcoaching musi odbywać się na przestrzeni minimum 3 miesięcy.
  • 2 nagrania sesji coachingowej wraz z transkryptem do oceny. Sesja powinna mieć 20-60 min.
  • ostatnia rzecz to zdanie egzaminu CKA – jest to test wyboru on-line, na którego wypełnienie masz 3h. Podstawą testu są kompetencje i kodeks etyczny ICF. Test zdaje się dopiero w momencie gdy wszystkie powyższe kroki są już zaliczone, link zostaje wygenerowany i ważny przez 3 miesiące. Masz jedną możliwość zalogowania się na link. Upewnij się, że masz dobre łącze internetowe, żeby nie wywaliło cię w trakcie egzaminu.

PRZESZŁAM/ PRZESZEDŁEM SZKOLENIE NIEAKREDYTOWANE PRZEZ ICF, JAK JE UDOKUMENTOWAĆ?

ICF w przypadku szkoleń nieakredytowanych wymaga pełnej dokumentacji, po to by móc zweryfikować czy dane szkolenie zgodne jest ze standardami, kompetencjami i kodeksem etycznym ICF.

Dokumenty, które należy przedstawić przed ICF odnośnie takiego szkolenia to:

  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • daty w których odbywało się szkolenie,
  • informacje kto je prowadził,
  • program szkolenia wraz z odniesieniem do kompetencji ICF,
  • materiały szkoleniowe- wystarczy skan przykładowych 10 stron lub jakaś prezentacja)

PROWADZĘ SZKOLENIA CACHINGOWE CZY MOGĘ LICZYĆ JE DO GODZIN Z KLIENTAMI?

Nie. Do godzin z Klientami możesz liczyć tylko sesje coachingu indywidualnego / grupowego lub zespołowego. Nie mogą być to warsztaty czy szkolenia coachingowe.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ DOKUMENTUJĄC GODZINY Z KLIENTAMI?

Formatka Klientów ICF obejmuje takie dane jak imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy, datę rozpoczęcia i zakończenia procesu coachingowego a także informację ile w tym czasie odbyło się godzin płatnych czy bezpłatnych. Ważne by posiadać pisemną zgodę Klienta na udostępnienie jego danych osobowych przed ICF, gdyby zażyczyli sobie zweryfikować Twoje doświadczenie. Takowa zgoda może być w postaci mailowej.

ZESTAWIENIE KLIENTÓW A RODO.

Najwięcej pytań i wątpliwości budzi kwestia zestawienia Klientów dokonywana przed wprowadzonymi przepisami RODO, co wówczas? Weryfikując to z ICF otrzymałam informację, że każde dane Klienta zawarte w zestawieniu powinny znaleźć się tam po uprzedniej jego pisemnej zgodzie, jeśli takowej nie posiadasz to niestety powinieneś usunąć go z zestawienia (jeśli był to pracownik firmy, to można to trochę ominąć podając ogólnego maila). Co w przypadku Klientów, których dane kontaktowe są już nieaktualne? Nic – twoim zadaniem nie jest weryfikowanie aktualności danych, mają być one aktualne na dany moment uzyskania zgody i prowadzenia procesu, ICF po prostu przyjmuje, że zdarzają się takie przypadki, że kontakty tracą na aktualności.

ILE GODZIN Z KLIENTAMI MOGĘ MIEĆ BEZPŁATNYCH?

Jeśli chodzi o akredytację PCC to w ramach tych 500h praktyki, 60h może mieć formę bezpłatną. Pamiętaj , że każdy barter liczony jest jako godzina płatna.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN CKA (COACH KNOWLEDGE ASSESSMENT)?

CKA to test wyboru on-line, na wypełnienie którego masz 3h.

Podstawą testu są kompetencje i kodeks etyczny ICF. Link zostaje wygenerowany i wysłany na maila po uprzednim zweryfikowaniu całej dokumentacji i ocenieniu sesji, ważny jest przez 3 miesiące. Masz jedną możliwość zalogowania się na wspomniany link. Upewnij się, że masz dobre łącze internetowe, żeby nie wywaliło cię w trakcie egzaminu.

Przykładowe pytania z egzaminu CKA do akredytacji ICF znajdziesz w osobnym wpisie.

JAKIE INFORMACJE I DOKUMENTY POTRZEBUJĘ OD MENTORA?

Akredytacja PCC portfolio wymaga podania w aplikacji takich danych mentora jak imię i nazwisko, poziom akredytacji, adres mailowy, data rozpoczęcia i zakończenia mentoringu. W momencie wpisania tych danych do aplikacji mentor automatycznie otrzymuje na maila wiadomość z prośbą o weryfikację i potwierdzenie czy takowy mentoring miał miejsce. Osobiście gdy prowadzę sesje mentoringowe to wystawiam mentee dokument potwierdzający z wszystkimi powyższymi informacjami.

Na poziomie PCC mentorem może być osoba z akredytacją PCC lub MCC.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY NAGRANIU I TRANSKRYPCJI?

Nagranie powinno trwać od 20 – 60 min. Ma to być nagranie ciągłe, nie może być łatane czy łączone z kilku kawałków.
Na początku nagrania powinna znajdować się zgoda Klienta na nagrywanie i udostępnienie osobom trzecim do odsłuchu.
Format pliku to najlepiej MP3, WMA, MP4, jeśli masz je w innym formacie wystarczy je przed załadowaniem do aplikacji przeconvertować, osobiście convertuje zawsze do MP3 bo mam wówczas pewność e każdy go otworzy.
Plik nie powinien przekraczać 95MB. Im mniejszy tym szybszy proces załadowania na portal.
Plik trzeba załadować do aplikacji, nie ma możliwości udostępnienia go poprzez link na dysku.
Plik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem Coacha oraz numerem sesji, np. AnnaLeweckaOlech1.mp3

Transkrypt musi być wykonany w języku w którym jest nagranie, w przypadku sesji w języku polskim na poziomie PCC wystarczy transkrypt też w języku polskim. Na poziomie MCC konieczny jest transkypt również w języku angielskim.
Transkrypt to nic innego jak dosłowny zapis słowny sesji w formacie word.
W transkrypcji musi być wiadomo, kto mówi. Dobrze np. na górze transkryptu dać legendę C-Coach Anna , K-Klient Agnieszka lub dowolną inną pozwalającą na identyfikację mówiącego.
Każda wypowiedź Coacha i Klienta powinna zaczynać się od nowej linijki, a przy każdej zmianie mówiącego musi być odnotowana czasówka. Czyli np.

00:00:04 C: Cześć Agnieszka. Witam cię serdecznie.
00:00:06 K: Cześć, Aniu.
00:00:08 C: Chcę Ci podziękować…

Transkrypt musi być w formacie word, format pdf nie jest dopuszczany przez ICF.

UŻYTECZNE KONTAKTY DO OSÓB ROBIĄCYCH TRANSKRYPT I TŁUMACZENIE.

Niebawem wrzucę wam polecajki do osób, które dobrze to robią.

About the Author

Anna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *